Cine suntem?

SCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN BRANCOVEANU’’  VASILATI

 

1 

               Aşezare tipică de câmpie, comuna Vasilaţi reprezintă o străveche vatră de locuire. Tradiţia orală situează primele aşezări ale actualei comune Vasilaţi în jurul anului 1362, iar numele său provine de la cel mai vechi locuitor, un oarecare Vasili, fratele lui Burchi. Aceştia aveau sute de hectare fiindconsideraţi cei mai bogaţi oameni din aşezare.

Localitate rurală, comuna Vasilati este situată în partea de vest a judetului Calarasi, la o distanta de 29 km de Bucuresti şi 32 km de Oltenita, aflandu-se  la 8 km nord de orasul Budesti. Este alcatuita din satul Vasilati, care este si centrul de comuna, satul Nuci, aflat la 4 km vest si satul Popesti , situat la 8 km nord-vest de centrul de comuna. Raul Dambovita si calea ferata Bucuresti-Oltenita, traverseaza localitatea de la nord la sud.

             Descoperirile arheologice indică spaţiul actual al comunei Vasilaţi ca o străveche arie de locuire, fiind locuit permanent încă din vremurile neolitice. În sprijinul acestei afirmaţii vin inventarele recoltate din riturile arheologice cercetate pe teritoriul comunei: obiecte din silex şi os, topoare de piatră şi numeroase fragmente ceramice de diferite calităţi şi cu diferite tipuri de decoraţie. După procesul de indo-europenizare a triburilor carpato–dunărene şi apariţia populaţiilor geto-dace, cercetările şi descoperirile arheologice indică o evoluţie continuă a formelor de creaţie materială, ceramica fiind decorată cu motive locale ca spicul de grâu sau roata stilizată. Dezvoltarea economică a regiunii şi schimburile comerciale intense, în special cu cetăţile greceşti de pe ţărmul Mării Negre sunt dovedite şi de Tezaurul de Tetradrahme din Thassos, descoperit pe teritoriul satului Nuci (Pârlita). În perioada marilor migraţii s-au asimilat obiceiuri, tradiţii şi credinţe noi, precum şi elemente lingvistice şi tehnici agricole. La Palanca şi la Stăneşti s-au dat în 1595 două bătălii între armatele conduse de Mihai Viteazul şi cele otomane. Ţăranii din comună participă la revoluţiile de la 1821 si 1848, la Războiul de Independenţă, precum şi la Răscoala din1888 şi la cele două războaie mondiale.

            Din punct de vedere demografic, puterea de atracţie a câmpiei, luncilor şi capitalei a fost mare. Din punct de vedere geografic, Vlăsia a oferit condiţii mai bune de viaţă şi de aceea această zonă a fost permanent mai bine populată în comparaţie cu câmpurile din est. Având caracter de drum şi de popas, Lunca Dâmboviţei se detaşează ca o zonă permanent bine populată care contrastează cu câmpurile vecine mai slab populate.

            La începutul secolului al XX-lea se înregistrează un flux de populaţie bulgară şi sârbă venită dinspre zona suprasaturată a bazinului Argeşului şi din Valea Dragului. Urmaşii acestora trăiesc şi astăzi în satul Prozanic şi în celelalte sate ale comunei. Un fenomen mai discret al migraţiei îl reprezintă infiltrările lente ale unor elemente venite din zonele mai sărace ale ţării, în special din Moldova. Acestea întemeiază familii în comună rămânând aici definitiv.

            Asemenea unui organism viu populaţia este supusă unui permanent proces de împrospătare prin fenomenul de reproducere, generaţiile noi, tinere, înlocuindu-le pe cele vechi, ajunse la bătrâneţe. Această mişcare naturală este exprimată cu ajutorul a doi parametri: natalitatea şi mortalitatea.

            Natalitatea a scăzut de la 20‰ (1981 – 1987) la 11,6‰ în 2000 cu tendinţe continui de scădere. Şi numărul căsătoriilor a scăzut de la an la an, ajungându-se în anul 2000 la 22 de căsătorii, adică mai puţin de jumătate din numărul căsătoriilor înregistrate în 1992 – 51. Cele mai ridicate valori ale divorţurilor s-au înregistrat în anii 1995 (11 divorţuri – 4,1‰) şi în 1998 (36 de divorţuri) 4,9‰. Cauzele care au generat această situaţie sunt multiple: proporţia mare a femeilor din contingentul fertil aflate pe piaţa muncii, nesiguranţa locului de muncă, o politică socială în domeniul copilului şi a familiei cu mulţi copii nu prea eficientă. O altă cauză ţine de schimbările apărute în comportamentul monografic al populaţiei, schimbări ce privesc atitudinea cuplurilor de a-şi reduce dimensiunea familiei, nupţialitatea în scădere, mulţi tineri amânând întemeierea unei familii ca şi numărul de divorţuri într-o continuă creştere. Analizând al doilea parametru – mortalitatea – pe aceleaşi perioade, vom observa că cel mai ridicat număr de decese s-a înregistrat în anii 1981 (104 - 11‰) şi 1986 (119 – 12,9‰), pentru ca după 1990 să atingă valori mult mai ridicate: 129 - 17,4‰ (1997), 136 – 18,3‰ (1996).  Prin realizarea diferenţei dintre cei doi parametri se obţine sporul natural. Se observă uşor că până în 1990 el a avut valori pozitive, cel mai ridicat spor natural înregistrându-se în 1984 – 10,6‰. Între anii 1992 – 2000 sporul natural a fost preponderent negativ, având valori cuprinse între -0,8‰… -6‰, cea mai scăzută valoare înregistrându-se în anul 1996.

            Se estimează că populaţia va scădea numeric, creşterea morbidităţii, deteriorarea stării de sănătate a populaţiei şi îmbătrânirea demografică influenţând direct evoluţia viitoare a mortalităţii care este deja ridicată. (Institutul Naţional de Statistică, „Situaţia Demografică a Judeţului Călăraşi, 1991-2000”)

            Dupa 1990 se manifesta insa si un alt fenomen si anume acela de stabilire in localitate a multor familii venite din capitala, care fie ca se reintorc in localitatea natala, fie ca isi cumpara  aici proprietati, fac sa compenseze oarecum scaderea populatiei.

            Până în anul 1981 comuna Vasilaţi a făcut parte din judeţul Ilfov, trecând dupa acest an in administratia judetului Calarasi.

Cele 1603 familii, care locuiesc in satele comunei,  totolizeaza 4509 locuitori, din care 2217 sunt barbati si 2292 femei. Din totalul de 6187 ha ce apartin comunei, 411 ha sunt in intravilan, iar 5776 ha in extravilan. Ocupatia de baza a locuitorilor comunei  este  agricultura. O mare parte din detinatorii terenurilor agricole, au aceste suprafete date in arenda, pe raza comunei functionand 21 de societati agricole si lucratori agricoli individuali.

Din populatia comunei, 872  locuitori au varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani; 89 sunt salariati in instituiile de pe raza localitatii,  770 sunt navetisti, 1103 sunt pensionari si 77 sunt someri inregistrati  la ALOFM. Un numar de 120 de familii sunt beneficiare ai ajutorului social. Privitor la compozitia etnica a populatiei comunei, aproximativ 15%-17% sunt rromi, care insa nu-si recunosc apartenenta la etnie, la recensamantul populatiei numarul rromilor declarati fiind 0.

            Scoala din Vasilati are o varsta venerabila.

             Existenta institutiei scolare dateaza din anul 1868, s-a infiintat la cererea taranilor plugari care visau ca fii lor sa ajunga prin cunoastere domni si sa se desprinda de tarana trudita a gliei.

             La inceput a functionat in conditii modeste si cu un numar mic de elevi.In 1884 frecventau scoala 48 de elevi din care prezenti erau numai 29.Numarul elevilor a crescut continuu, astfel ca in 1935 erau inscrisi 186 elevi din care prezenti erau doar 148. In 1979 erau inscrisi 631 elevi

             In 1921, scoala devine centru  de examinare a scolarilor din ultima clasa, pentru toate scolile din imprejurimi. Din 1920 se infiinteaza scoli primare si in satele Nuci si Popesti, iar din 1940 si in Prozanic, o parte a satului Vasilati.

             Si numarul dascalilor a crescut permanent.In 1948 predau la Scoala Vasilati 5 invatatori si 3 profesori,pentru ca in 1979 sa activeze aici 8 invatatori si 19 profesori. In prezent in scoala noastra urmeaza cursurile un numar de 621 elevi instruiti de 6 educatori, 12 invatatori si 17 profesori. Primul dascal al scolii a fost invatatorul Constantin Popescu. Pe parcursul anilor s-au remarcat nume ca : Niculina Sotescu, Elena Constantinescu, Ana Paraschivescu, Enescu Ion, Maria Enescu, Amedeu Paulian, Savu Popescu, Tepes Iordache, Dobrescu Dumitru, Toma Dumitru, Dumitrache Rodica, Danescu Georgeta,Voican Maria, Constantinescu Dan Nicolae, Stoica Dumitru, Zota Niculae.

Şcolile din comuna Vasilati funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Calarasi. Acum scoala din satul Vasilati funcţionează în doua corpuri de cladiri, situate la 1,4 km distanta unul de celalalt. Cladirea cu 5 sali de clasa a fost construita in  anul 1964, iar cladirea cu etaj, cu 8 sali de clasa si laborator, a fost construita in anii 1972-1973. Ambele cladiri au fost realizate dupa proiectele tip, din anii respectivi.

Celelalte unitati de invatamant functioneaza in cladiri cu cate doua sali de clasa.

Unitatile din Vasilati si Prozanic funcţionează în doua schimburi, iar cele din Nuci si Popesti, intr-un singur schimb.

            La Scoala Vasilati la învăţământul primar, pentru fiecare an de studiu, functioneaza cate doua clase, iar la Scoala Prozanic cate o clasa; la Popesti invatamantul este simultan, un invatator la tot ciclul primar.         

       Din anul scolar 2003-2004, Scoala Vasilati are clase afiliate ale Scoalii de Arte si Meserii, o clasa a IX-a si o clasa a X-a, in domeniul mecanica, specializarea lucrator in mecanica agricola si forestiera, iar din 2009-2010, o clasa de liceu tehnologic cu profil mecanic, specializarea tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii. Din anul scolar 2011-2012, Scoala Vasilati scolarizeaza elevi la invatamantul preprimar, primar si gimnazial.

        Toti am pasit candva, la vremea copilariei ,pragul scolii. Toti avem amintiri dragi legate de scoala , colegi si profesori. Scoala face parte din viata noastra.

       Este locul unde lumea apare privirilor mirate ca o gradina cu mii si mii de porti care ne asteapta sa le deschidem. Scoala este laboratorul in care toti ne zamislim ca oameni independent , responsabili, capabili.

PREZENTAREA SCOLII VASILATI-page-003

 

 PREZENTAREA SCOLII VASILATI-page-004

    De-a lungul timpului, Scoala Vasilati a  format oameni de o mare valoare , dintre acestia remarcandu-se:

 ·         Preot Marin Dumitru  -  a absolvit în anul 1982 Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității București, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală; în prezent este preot paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Gruiu, Protopopiatul Oltenița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

 ·         Vasile Camelia  -  absolventa  a Universitatii Nicolae Titulescu Bucuresti - Facultatea de drept - angajata a S.C. Profesional Notarial Apostol Alina & Ionescu Ovidia

·         Preot Ciobanu Nicolae  – a  absolvit în anul 2000, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității București, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală; în prezent este preot în cadrul parohiei „Sfântul Nicolae”-Oltenița și secretar al Protopopiatului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”-Oltenița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

·         Preot Nan Marinică  -  a absolvit în anul 2003 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniță Filofteia”, din cadrul Universității Pitești, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală; în prezent este preot paroh în cadrul parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Vasilați, Protopopiatul Oltenița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

·         Preot Ciobanu-Popa Gabriel-Daniel  -a  absolvit în anul 2006 Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universitătii „Valahia” din Târgoviste, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală,  iar în anul 2010 a absolvit studiile de Master din cadrul aceleiasi facultăti; în prezent este preot paroh în cadrul parohiei „Înăltarea Domnului”-Eroi Oltenita si secretar al Protopopiatului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”-Oltenita, Episcopia Sloboziei si Călărasilor;

·         Serban Catalin - absolvent al Politehnicii Bucuresti - Facultatea de automatica si calculatoare, promatia 2014; angajat al firmai HONEYWELL Romania;

·         Constantinescu Ioana Doina - absolventa a Universitatii Bucuresti -Facultatea de limbi straine engleza,franceza, coreeana  - Business Manager International;     

·         Zota  Andreea Doina- absolventa a Universitatii Bucuresti- Facultatea de Psihologie- master in  securitate nationala- psiholog psihoterapeut in formare.                                                                      

 

 

Doamna Director, Stoica Mihaela

2

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Festival Vasilatean 2015

 Un nou inceput de toamna ,  un alt Festival      ...

Activitati Ziua Nationala

Parteneriat Dragoș Marin {gallery}Poze-2019-2020/ZiuaNationala{/gallery}

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Online acum

We have 37 guests and no members online